home_logo

Point Details
19070 - ABDU RAHIMAN NAGAR HS, CHENDAPPURAYA, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 627 - Nadodi Nrutham, HS General 4490 DEEPAK. P 5
2 649 - Padyam Chollal - Malayalam, HS General 4489 JANAKY RAJ.I.J 5
Total 10