home_logo

Point Details
19051 - D. H. O. H. S. S. Pookkarathara, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 970 - Aksharaslokam, HSS General 4098 SREEDEVI K 5
2 976 - Kathaprasangam, HSS General 4099 ADHYA C 5
3 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 4642 ADHYA C 5
4 985 - Mookabhinayam, HSS General 4104 SREETHU M 5
Total 20