home_logo

Point Details
19044 - A. V. H. S. Ponnani, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 909 - Lalithaganam (Girls), HSS General 4363 DEVIKA 5
2 956 - Kavitharachana - Malayalam, HSS General 4365 SHEHRAZAD 5
3 982 - Kathakali - Group, HSS General 4364 SREELAKSHMI T 5
4 1009 - Ottanthullal (Girls), HSS General 4364 SREELAKSHMI T 5
Total 20