home_logo

Point Details
19016 - G. B. H. S. S. Tirur, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 614 - Violin - Paschathyam, HS General 4212 ABHIRAM V 5
2 636 - Prasangam - Malayalam, HS General 4213 SANGHAMITHRA R 5
3 920 - Veena / Vichithraveena, HSS General 4234 SARANYA S 3
4 951 - Katharachana - English, HSS General 4233 GOPIKA SHYLESH 3
Total 16