home_logo

Point Details
19002 - G M H S S C U Campus, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 4460 ARYA ARCHANA.A 5
2 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 4461 SIVADA. S 1
Total 6