home_logo

Point Details
18083 - P.P.M.H.S.S. Kottukkara, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 4244 NOORA. C.K 5
2 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 4249 DILNA SERIN .N 5
3 719 - Nadakam, HS Arabic 4255 HAYA MOOSA KOYA 5
Total 15