home_logo

Point Details
18025 - H M Y H S S Manjeri, Malappuram

# Item Reg. No Name Point
1 630 - Bharathanatyam (Boys), HS General 4139 ABHIJITH. V.P 5
2 632 - Kuchuppudi (Boys), HS General 4139 ABHIJITH. V.P 5
Total 10