home_logo

Point Details
17097 - C. M. High School Mannur, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 1867 SHAMEEMA P 5
2 952 - Katharachana - Hindi, HSS General 1867 SHAMEEMA P 5
Total 10