home_logo

Point Details
17059 - G. H. S. S. Medical College Campus, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 630 - Bharathanatyam (Boys), HS General 1706 AKASH V 5
2 632 - Kuchuppudi (Boys), HS General 1706 AKASH V 5
3 637 - Prasangam - English, HS General 1707 NIRANJAN KRISHNA 5
4 909 - Lalithaganam (Girls), HSS General 1705 HARITHA HARSHAKUMAR M 5
5 945 - Upanyasam - English, HSS General 1703 SAEEDA HAFIZ K 5
Total 25