home_logo

Point Details
17018 - St. Joseph's Boys' H. S. S. Calicut, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 622 - Madhalam, HS General 2052 ABIN BAIJU P T 3
2 658 - Mono Act (Boys), HS General 2049 NIDHIN S NAIR 3
3 676 - Panchavadyam, HS General 2054 JISHNU . K 5
4 678 - Vrunda Vadyam, HS General 2060 ALAN M A 5
5 696 - Mimicry , HS General 2049 NIDHIN S NAIR 5
6 924 - Madhalam, HSS General 2165 MIDHUN P P 5
7 937 - Keralanadanam, HSS General 2149 VISHNU C P 3
8 988 - Panchavadyam, HSS General 2159 AMAR P V 5
Total 34