home_logo

Point Details
17010 - G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 939 - Prasangam - Malayalam, HSS General 2171 ANJANA PRASANTH 5
2 940 - Prasangam - English, HSS General 2171 ANJANA PRASANTH 5
Total 10