home_logo

Point Details
16071 - C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 666 - Arabanamuttu (Boys), HS General 2187 MUHAMMED ASLAM.E 5
2 690 - Prasangam - Tamil, HS General 2186 MAMATHI S 3
Total 8