home_logo

Point Details
16055 - G.V.H.S.S PAYYOLI, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 2196 AMAL P K 5
2 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 2196 AMAL P K 5
Total 10