home_logo

Point Details
16055 - G.V.H.S.S PAYYOLI, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 623 - Kathakali , HS General 2197 HARISANKAR R S 5
2 640 - Katharachana - Malayalam, HS General 2185 PARVANA V H 5
Total 10