home_logo

Point Details
16039 - IRINGANNUR H S S, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 1740 AMAYA SHAJ K 5
2 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 1740 AMAYA SHAJ K 5
3 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 1741 ADITHYAN L 5
Total 15