home_logo

Point Details
16010 - Memunda HSS, Kozhikode

# Item Reg. No Name Point
1 606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HS General 1660 PARVANA G 5
2 636 - Prasangam - Malayalam, HS General 1659 PRANAV MOHAN V R 5
3 643 - Upanyasam - Malayalam, HS General 1659 PRANAV MOHAN V R 5
4 662 - Kathaprasangam, HS General 1660 PARVANA G 5
5 664 - Poorakkali (Boys), HS General 1661 NEERAJ C K 5
6 677 - Nadakam, HS General 1676 ADISH BABU 5
Total 30