home_logo

Point Details
15067 - Cresent Public H S Panamaram, Wayanad

# Item Reg. No Name Point
1 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 2369 AMNA MARIYAM 5
2 711 - Mono Act, HS Arabic 2372 SHADILA NESRIN 5
3 714 - Prasnothari, HS Arabic 2366 SHANA JABEEN K 5
4 719 - Nadakam, HS Arabic 2366 SHANA JABEEN K 5
Total 20