home_logo

Point Details
15051 - Assumption H S Bathery, Wayanad

# Item Reg. No Name Point
1 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 2562 ANILITTA BINU 5
2 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 2546 PUNYA RAJ 5
Total 10