home_logo

Point Details
15035 - St. Joseph`s H S S Meppadi, Wayanad

# Item Reg. No Name Point
1 940 - Prasangam - English, HSS General 2255 ANNRIYA LIZ SIJI 5
2 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 2254 FIDHA FARHA T S 5
Total 10