home_logo

Point Details
15030 - G H S S Kaniyambetta, Wayanad

# Item Reg. No Name Point
1 653 - Padyam Chollal - Urdu, HS General 2791 FATHIMATH NASEEHA E 5
2 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 2234 SADIYA SULTHANA 5
3 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 2234 SADIYA SULTHANA 5
Total 15