home_logo

Point Details
15011 - S C H S S Payyampally, Wayanad

# Item Reg. No Name Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 2438 ANNS MARIA ROY 5
2 802 - Katharachana, HS Sanskrit 2442 JIYA JOY 5
Total 10