home_logo

Point Details
15008 - St. Joseph's H S S Kallody, Wayanad

# Item Reg. No Name Point
1 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 2429 AYSHA .B 5
2 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 2430 ARCHITHA S 5
Total 10