home_logo

Point Details
15003 - Fr. G K M H S S Kaniyaram, Wayanad

# Item Reg. No Name Point
1 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 2361 ANGEL ROSE PAUL 5
2 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 2360 SEBASTIAN THOMAS 3
3 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 2363 SREERAG K M 5
Total 13