home_logo

Point Details
15003 - Fr. G K M H S S Kaniyaram, Wayanad

# Item Reg. No Name Point
1 614 - Violin - Paschathyam, HS General 2394 GANGA S RAJ 5
2 639 - Kavitharachana - Malayalam, HS General 2441 JIYA P BIJU 5
3 642 - Katharachana - Hindi, HS General 2362 ANN TANIYA K SHAJI 3
Total 13