home_logo

Point Details
14063 - Mambaram HSS, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 3196 MUHAMMED NABHAN A 5
2 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 3170 FASULUL RAHMAN P P 5
3 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 3170 FASULUL RAHMAN P P 5
Total 15