home_logo

Point Details
14035 - GHSSPala, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 630 - Bharathanatyam (Boys), HS General 3349 VYSHNAV K K 5
2 925 - Thabala, HSS General 3351 ANIRUDH THARUN 5
Total 10