home_logo

Point Details
14031 - NAMHSS PERINGATHUR, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 714 - Prasnothari, HS Arabic 3225 NIDHA RAMEES 5
2 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 3229 SURAYYA HAROON E 5
3 719 - Nadakam, HS Arabic 3233 FADIL P V 5
Total 15