home_logo

Point Details
14030 - RAMAVILASAM HSS . CHOKLI, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 3227 DEVANGANA.P.K 5
2 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 3212 ANOOJ.P 5
Total 10