home_logo

Point Details
14028 - RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 958 - Kavitharachana - Hindi, HSS General 3291 ARCHANA C 5
2 991 - Parichamuttu (Boys), HSS General 3263 SOJI PAVITHRAN 5
3 999 - Gazal Alapanam ( Urdu ), HSS General 3262 DEVIKA SANTHOSH 5
4 1005 - Nadanpattu, HSS General 3271 RINSI C 5
Total 20