home_logo

Point Details
14028 - RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 666 - Arabanamuttu (Boys), HS General 3277 SHASIL SHAN M 5
2 667 - Dafmuttu (Boys), HS General 3252 MUHAMMED RASEEMUL HACK 5
3 668 - Margamkali (Girls), HS General 3244 ABHISREE K.N 5
4 681 - Yakshaganam, HS General 3237 DEVANANDA MURALEEDARAN 5
5 958 - Kavitharachana - Hindi, HSS General 3291 ARCHANA C 5
6 991 - Parichamuttu (Boys), HSS General 3263 SOJI PAVITHRAN 5
7 999 - Gazal Alapanam ( Urdu ), HSS General 3262 DEVIKA SANTHOSH 5
8 1005 - Nadanpattu, HSS General 3271 RINSI C 5
Total 40