home_logo

Point Details
14026 - KKV MEMMORIAL PANOOR HSS, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 951 - Katharachana - English, HSS General 3251 NIHALA MUSTHAFA 5
2 957 - Kavitharachana - English, HSS General 3251 NIHALA MUSTHAFA 5
3 965 - Padyam Chollal - Arabic, HSS General 3250 NASNA NASAR P V 5
Total 15