home_logo

Point Details
14016 - KPCHSS Pattannur, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 816 - Koodiyattam, HS Sanskrit 3305 NIRANJANA A K 5
2 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 3306 DIVYASREE A S 5
Total 10