home_logo

Point Details
14016 - KPCHSS Pattannur, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 637 - Prasangam - English, HS General 3326 KEERTHAN K K 5
2 910 - Mappilappattu (Boys), HSS General 3319 MAJID K 5
3 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 3320 VISMAYA P.V 5
Total 15