home_logo

Point Details
14014 - Koodali HSS, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 802 - Katharachana, HS Sanskrit 3301 ABHISHEK V 5
Total 5