home_logo

Point Details
14008 - M M H S S Thalassery, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 648 - Kavitharachana - Urdu, HS General 3125 MIRFA SHEIKHA 5
2 665 - Kolkali (Boys), HS General 3114 MUHAMMAD IJAS K C 5
Total 10