home_logo

Point Details
13099 - St.Mary's High School For Girls, Payyannur, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 613 - Veena, HS General 3038 VISHNU PRIYA C 1
2 614 - Violin - Paschathyam, HS General 3037 GOPIKA K K 3
3 662 - Kathaprasangam, HS General 3042 CATHARINE V J 5
4 689 - Groupsong Urdu, HS General 3036 SANIYA K V 5
5 695 - Katharachana - English, HS General 3040 ANUGRAHA SATHYAN 5
Total 19