home_logo

Point Details
13050 - BVJMHS Perumbadavu, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 3000 LENA SURESH K K 5
2 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 3001 ANJANA M V 5
Total 10