home_logo

Point Details
13025 - TAGORE VIDYANIKETHAN GOVT H S S, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 3027 JAYARAMAN P I 5
2 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 3027 JAYARAMAN P I 5
Total 10