home_logo

Point Details
13025 - TAGORE VIDYANIKETHAN GOVT H S S, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 656 - Aksharaslokam, HS General 3027 JAYARAMAN P I 3
2 901 - Chithra Rachana - Pencil, HSS General 3020 PRANAV M 5
Total 8