home_logo

Point Details
13023 - SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 3023 FABINA MUSTHAFA 5
2 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 3024 RAHBA K K 5
3 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 3029 MUHAMMED SAHAL M K 5
Total 15