home_logo

Point Details
13023 - SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 904 - Cartoon, HSS General 3025 MAJEESH P P 5
2 953 - Katharachana - Arabic, HSS General 3026 ZAHIRA C 5
Total 10