home_logo

Point Details
13023 - SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 632 - Kuchuppudi (Boys), HS General 3021 ASWINDEV SASIKUMAR 5
2 645 - Upanyasam - Hindi, HS General 3022 ZAINAB 3
3 685 - Prasangam Urdu, HS General 3022 ZAINAB 5
Total 13