home_logo

Point Details
13014 - C.H.M.H.S.S.Elayavoor, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 2970 SITHARA K K 5
2 715 - Musharah, HS Arabic 2971 MUHAMMAD SAVAD .B.K 5
Total 10