home_logo

Point Details
13010 - D.I.S.Girls H.S.S.Kannur, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 942 - Prasangam - Urdu, HSS General 2955 AYISHA RUMANA K P 5
2 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 2959 FATHIMA HIDA 5
Total 10