home_logo

Point Details
13010 - D.I.S.Girls H.S.S.Kannur, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 646 - Upanyasam - Urdu, HS General 2893 HANEENA HASHIM P 5
2 647 - Katharachana - Urdu, HS General 2892 SHAHADHA C H 5
Total 10