home_logo

Point Details
13006 - St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur, Kannur

# Item Reg. No Name Point
1 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 2860 NANDANA NAMBIAR T P 5
2 913 - Kathakali Sangeetham (Girls), HSS General 2860 NANDANA NAMBIAR T P 5
3 924 - Madhalam, HSS General 2865 RASHMIKA N 5
4 933 - Bharathanatyam (Girls), HSS General 2861 TEJA SUNIL 5
5 938 - Mohiniyattam (Girls), HSS General 2861 TEJA SUNIL 5
6 979 - Margamkali (Girls), HSS General 2863 SANGEETHA P V 5
7 996 - Bandmelam, HSS General 2874 ANIMA RAJ 5
Total 35