home_logo

Point Details
12076 - Noorul Huda E M H. S. Kottikulam, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 1153 JUMANA K M 5
2 702 - Katharachana, HS Arabic 1153 JUMANA K M 5
3 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 1153 JUMANA K M 5
4 711 - Mono Act, HS Arabic 1154 AYSHATH SHAZIYA 5
5 717 - Sambhashanam, HS Arabic 1154 AYSHATH SHAZIYA 5
Total 25