home_logo

Point Details
12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HS General 1369 SHRINIDHI K BHAT 5
2 608 - Kathakali Sangeetham (Girls), HS General 1369 SHRINIDHI K BHAT 5
Total 10