home_logo

Point Details
12044 - G. H. S. S. Chayoth, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 901 - Chithra Rachana - Pencil, HSS General 1406 SIDHARTH K V 5
2 951 - Katharachana - English, HSS General 1427 NAVANEETHA JAYAN 5
3 962 - Padyam Chollal - Malayalam, HSS General 1411 PARVANA S RAJ 5
4 970 - Aksharaslokam, HSS General 1416 GOPIKA P S 5
5 1009 - Ottanthullal (Girls), HSS General 1404 AVANI PAVITHRAN 5
Total 25