home_logo

Point Details
12043 - G. V. H. S. S. Kayyur, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 631 - Bharathanatyam (Girls), HS General 1526 PARVATHIKRISHNA. 5
2 672 - Sangha Nrutham (Girls), HS General 1526 PARVATHIKRISHNA. 5
3 1010 - Nadodi Nrutham (Girls), HS General 1526 PARVATHIKRISHNA. 5
Total 15